076 5870655
administratie@stravast.nl

Dienstverlening door Stravast

Modelreglementen

Veel gestelde vragen

Wanneer word ik lid van een Vereniging van Eigenaren?

Zodra u een woning koopt in een appartementencomplex, wordt u automatisch lid van de vereniging van eigenaren. Dit lidmaatschap is niet opzegbaar, maar wordt beëindigd bij verkoop van uw appartement.

Moet een Vereniging van Eigenaren zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel?

Ja, alle VvE’s hebben de wettelijke verplichting om zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Wat is een slapende VvE?

Een slapende VvE, is een VvE die niet actief is. Een VvE leidt een slapend bestaan als er niet vergaderd wordt, geen periodiek onderhoud wordt gepleegd, geen financiële administratie wordt gehouden en er geen gezamenlijke opstalverzekering is. Het is van belang om een slapende VvE zo snel mogelijk actief te maken.

Ik ben verhinderd voor de Algemene Ledenvergadering, wat kan ik doen?

Als u niet aanwezig kunt zijn bij een VvE vergadering, is het mogelijk om iemand anders te machtigen. Deze persoon kan dan namens u een stem uitbrengen. Zorg ervoor dat deze persoon een door u ondertekende volmacht bij zich heeft.

Hoe weet ik welke besluiten er zijn genomen op de Algemene Ledenvergadering?

Na iedere Algemene Ledenvergadering worden er notulen gemaakt. In de notulen zijn alle besproken agendapunten en besluiten terug te lezen.

Ik ga verhuizen, kan ik een deel uit het reservefonds terugkrijgen?

Nee, het is niet mogelijk om geld uit het reservefonds terug te krijgen. Het geld is gespaard ten behoeve van de VvE.

Wat is een huishoudelijk reglement?

Een huishoudelijk reglement bevat regels en richtlijnen over het gebruik van de privé-gedeelten, gemeenschappelijke ruimten en andere zaken die niet in de splitsingsakte staan. Belangrijk is dat een huishoudelijk reglement een aanvulling is op de splitsingsakte en het modelreglement. Alle regels die in een huishoudelijk reglement staan en door de Vergadering zijn vastgesteld zijn bindend mits deze niet in strijd zijn met het splitsingsreglement.

Waaruit bestaan servicekosten?

De servicekosten bestaan uit twee delen. Het eerste deel is voor de lopende zaken zoals onderhoudscontracten voor bijvoorbeeld de lift en schoonmaak, verzekeringen en energiekosten. Het tweede deel van de bijdrage wordt gereserveerd voor uitgaven op het gebied van groot en klein onderhoud in de nabije en in de verdere toekomst. De hoogte van de servicekosten wordt vastgesteld op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

Als ik mijn appartement verkoop moet ik dit aan de VvE melden?

Het is niet nodig om dit aan de VvE te melden. De notaris zal dit voor u doen. Tevens zal de notaris bij de VvE of de beheerder van de VvE opvragen hoe hoog het reservefonds is, hoeveel de servicekosten voor het appartement zijn en of er een achterstand in de betaling is.

Wat betekent quorum?

Quorum betekent het minimaal vereiste aantal stemmen dat aanwezig en/of vertegenwoordigd dient te zijn op een Algemene Ledenvergadering om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Als er onvoldoende quorum aanwezig is tijdens de vergadering dan voorziet het reglement er in om een tweede vergadering uit te schrijven. Tijdens deze tweede vergadering kunnen besluiten genomen worden, ongeacht het aantal aanwezige stemmen.

Hoe vaak per jaar wordt er vergaderd?

Een keer per jaar wordt er een Algemene Leden Vergadering gehouden. Daarnaast kan er door de leden, zoals bepaald in de reglementen van de VvE, een verzoek worden gedaan om een extra vergadering uit te schrijven.

Wat moet ik voor de VvE opgeven voor de inkomstenbelasting bij de belastingdienst?

U moet uw aandeel in het reservefonds opgeven in box 3. De belastingdienst ziet het reservefonds van de VvE als een spaar- of beleggingsbezit. Uw aandeel wordt berekend naar rato van de breukdelen zoals omschreven in het splitsingsreglement.

Meer vragen?

Indien er iets niet duidelijk is of u heeft een aanvullende vraag. Stel ons gerust de vraag. Dit kan per mail, telefoon of u vult het contactformulier in.